Båtlånskalkulator

Beregn kostnaden for et lån til båt ved å fylle inn feltene i kalkulatoren.

Lån
kr
Løpetid
år
md
Rente
%
Terminer per år
Etabl.gebyr
kr
Termingebyr
kr
Tinglysning
kr
Fyll ut skjema og se lånekostnadene

Slik fungerer vår lånekalkulator for båt

Sammenlign og søk lån til båt med vår båtlånskalkulator. Kalkuler effektiv rente basert på nedbetalingstid, lånebeløp, egenkapital og nominell rentesats.

Lånekalkulator1.no sin lånekalkulator for båt lar deg inkludere gebyrer og avgifter som følger med båtfinansiering, slik at du får et bedre økonomisk overblikk.

I denne artikkelen finner du en detaljert forklaring av hvordan en båtlånskalkulator fungerer, inkludert tips og triks til hvordan du fyller ut de ulike områdene i låneskjemaet.

Lånekalkulator1.no sin båtlånskalkulator har ett hovedformål: Å hjelpe deg kalkulere og dermed forutse totalkostnadene for finansiering av båt.

Det vil si hvor mye penger du må betale per måned – og ikke minst, totalt sett for lånet.

Båtlånkalkulatoren tar hensyn til alle de nødvendige variablene for å kalkulere kostnadene på båtlånet. Det inkluderer:

 • Lånebeløp: Hvor mye penger du planlegger å låne.
 • Nedbetalingstid: Båtlånets løpetid og effekten det har på totalkostnaden.
 • Nominell rente: Den isolerte renten som kreves av banken.
 • Egenkapital: Hvor mye du planlegger å betale av egen lomme.
 • Forsikringskostnad: Inkluder forsikringskostnaden i kostnadsberegningen.
 • Termingebyr: Lånets kostnad for vedlikehold (hver termin).
 • Tinglysningsavgift: Statens avgift for overføring av eierskap.

Basert på disse variablene vil vår båtlånskalkulator vise deg eksakt hvor mye du kan forvente å betale hver måned, kalkulert som et annuitetslån.

Det er viktig å understreke at kalkulatoren kun er ment å gi et innblikk i hva et lån koster og at det ikke er noen garanti for at du mottar lignende tilbud fra bankene.

La oss ta en titt på hva som er standard praksis innen båtlån, når det kommer til rentesatser, lånebeløp og øvrige forhold.

Fakta om båtlån

Båtlån er et populært finansieringsprodukt i Norge. Det finnes en rekke banker som jobber innen segmentet og vilkårene er i stor grad standardisert med små differanser mellom långiverne.

Her følger noen enkle pekepinner for hvordan du bør fylle ut båtlånskalkulatoren.

Egenkapital

Standard praksis hos norske banker er at du må dekke minst 20 prosent av kjøpesummen av egen lomme med egenkapital, såfremt det er mulig å stille sikkerhet i fartøyet.

Skal du kjøpe en båt til 100 000 kr betyr det at banken kun vil finansiere 80 000 kr av kjøpesummen.

Hos noen banker er det mulig å få et båtlån uten egenkapital, men da vil du også betale en høyere rente.

Rente på båtlån

Renten på båtlån ligger typisk litt høyere enn billån, og du kan forvente å betale et omkring 8-9 prosent nominell rente per 2024. Det avhenger av din egen kredittverdighet og hvorvidt bankene kan ta sikkerhet i fartøyet. Det vil si at de kan tvangsinndrive båten ved manglende betaling.

Til forskjell fra billån stiller ikke de fleste banker noen alderskrav for båten. De bryr seg kun om hvorvidt båten er i en forsvarlig tilstand og at den er “omsettelig”, slik Sparebank1 omtaler det.

Forsikring

Det er viktig å inkludere forsikringskostnadene i båtlånskalkulatoren. For å betale ut et båtlån må banken ha en forsikring om at de får pengene tilbake hvis båten blir skadet eller synker. 

Forsikringskostnadene vil ha en innvirkning på hva du betaler på båten og er viktig å sette seg inn i før du søker om båtlånet. Typisk får du valget mellom full-kasko og kun ansvarsforsikring. Vi planlegger å belyse dette temaet i mer detalj sernere.

Pris for båtbåtforsikring avhenger av båtens (fartøyets) alder, generelle tilstand, merke, modell, omsetningsverdi og hvorvidt du som eier har en god historikk. Et grovt anslag tilsier at du må betale omkring 10 000 kroner i året for en gjennomsnittlig båt, noe du kan legge inn i båtlånskalkulatoren.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden for et båtlån vil variere, men kan i prinsippet strekkes ut over 15 år. Som du vil se i lånekalkulatoren vår vil en lengre nedbetalingstid føre til økte totalkostnader, enda du får et lavere termingebyr.

Hos utvalgte banker er nedbetalingstiden begrenset til maks 10-12 år.

Vi anbefaler deg å velge kortest mulig nedbetalingstid, såfremt privatøkonomien din tåler det. Skift mellom ulike nedbetalingsperioder for å se hvordan det påvirker totalkostnaden.

Gebyrer og avgifter

Vår båtlånskalkulator lar deg legge inn gebyrer og avgifter som følger med båtfinansieringen. Det inkluderer følgende:

 • Etableringsgebyr: Forvent å betale opptil 1500 for opprettelsen av båtlånet. Beløpet er ment å dekke bankens papirarbeid.
 • Termingebyr: Et månedlig beløp som legges til, ment å dekke vedlikeholdet av låneavtalen (gjeldsbrevet). Ligger typisk et sted mellom 25 til 50 kr per måned.
 • Avgift for registrering: Ved overtakelse av båten må du registrere eierskapet. Forvent å betale opptil 7 000 kr.
 • Leie av båtplass: Vi har ikke inkludert dette i vår oversikt, men du kan forvente å betale et ekstra månedlig beløp for leie av båtplass som er viktig å være klar over. Hvis ikke må du selv transportere båten frem og tilbake hver gang.

Tips til bruk av en båtlånskalkulator

 1. Vær konservativ med anslag: Ha en konservativ og realistisk tilnærming når du legger inn rentesatser og nedbetalingstid i båtlånskalkulatoren. Ikke strekk budsjettet til grensen, men sørg for å ha en viss buffer tilgjengelig hver måned.
 2. Søk hos flere banker: Via vår tjeneste kan du sende inn én søknad og deretter får svar fra en lang rekke banker. Det sparer deg for tid og ressurser. Kravet er at du kan signere søknaden med bankID. Du vil deretter motta uforpliktende tilbud om finansiering.
 3. Juster tallene: Bytt om på tallene i båtlånskalkulatoren for å se hvordan det påvirker totalkostnaden for finansiering. Kalkulatoren gjør det enkelt å bytte ut enkeltvariabler for å se innvirkning det har på kostnadene.
 4. Fokuser på effektiv renter: Ignorer den nominelle renten og fokuser utelukkende på det effektive rentenivået, gitt at det viser den reelle kostnaden for et båtlån. Vår båtlånskalkulator viser også lånets effektive rentenivå, utregnet som et annuitetslån med månedlig nedbetaling. Du kan justere det siste punktet selv ved behov under antall terminer.

Simuler fremtidige endringer: Eksperimenter med båtlånskalkulatoren for å se hvordan endringer i betalingsevne vil slå ut på totalkostnaden. Se hvor mye penger du sparer ved å betale ned båtlånet tidligere enn planlagt via ekstra innbetalinger.

Vanlige spørsmål og svar om båtlån

Det er vanlig å finansiere båtkjøp via 3 metoder. Du kan ta opp et båtlån med sikkerhet hvor du stiller pant i fartøyet. Den andre metoden er å bruke et lån uten sikkerhet, også kalt et forbrukslån. Et siste alternativ, som også gjerne er det billigste er å utvide rammen på et eksisterende boliglån. Med båtlånskalkulatoren vår kan du enkelt estimere hva du vil skylde, med de ulike metodene.

Bankene vil stille krav om minimum 20 prosent egenkapital for å innvilge båtlånet. Det betyr at hvis båten koster 100 000 kr så må du dekke minst 20 000 kroner av egen lomme.

Fordi et billån har høyere rente enn et boliglån, vil det lønne seg å betale det ned så fort som overhodet mulig. Som et eksempel vil renten på et lån til bil gjerne være det dobbelte av et lån til bolig. Vi anbefaler deg å betale ned lånet over maks 5 år, og gjerne raskere.