Forbrukslån Kalkulator

Estimer totalkostnaden for et forbrukslån med vår kalkulator. Søk direkte via tjenestene nedenfor.

Lån
kr
Løpetid
år
md
Rente
%
Terminer per år
Etabl.gebyr
kr
Termingebyr
kr
Tinglysning
kr
Fyll ut skjema og se lånekostnadene

Med vår lånekalkulator for forbrukslån får du et bedre overblikk over kostnadene før du søker.

Basert på ønsket nedbetalingstid, lånebeløp og rentenivå kan du se ulike estimater for lånets totalkostnad.

Lånekalkulator1.no inkluderer også lånemeglere som hjelper deg søke om forbrukslån flere steder samtidig. Fordelen med å søke via megler er at du slipper å fylle ut et større antall skjema hos hver enkelt bank.

Den eneste måten å vite hva et forbrukslån vil koste er å få søknaden behandlet hos av en bank. Derimot vil en lånekalkulator for forbrukslån kunne gi deg et godt overblikk over totalkostnadene på forhånd.

Hvordan bruke forbrukslånkalkulatoren?

  1. Velg kalkuleringsmetode (annuitetslån eller serielån). Et forbrukslån utbetales tilnærmet alltid som et annuitetslån.
  2. Bestem størrelsen på forbrukslånet
  3. Velg ønsket nedbetalingstid
  4. Legg inn rentenivå, termingebyr og etableringsgebyr
  5. Kalkuler estimerte månedlige kostnader basert på informasjonen du la inn.

Forbrukslånkalkulatoren inkluderer alle gebyrene i beregningen og du kan selv justere beløpene, inkludert rentenivået for å estimere betalingen.

Hva vil en lånekalkulator for forbrukslån inneholde?

En lånekalkulator for forbrukslån bør inkludere alle merkostnader, inkludert rentebeløp. Den bør samtidig vise hvor mye du kan forvente å måtte betale per måned basert på rentenivået. 

Oppsummert bør den vise følgende:

  • Beløpet du betaler hver måned (inkluderer både avdragsbetaling og rente)
  • Nedbetalingstid
  • Hva lånet ender opp med å koste (totalt)
  • Effektiv rentesats

Tilnærmet alle forbrukslån i Norge tilbys som et annuitetslån. Det er viktig at forbrukslånskalkulatoren inkluderer ekstragebyrer i beregningen. Det inkluderer termingebyr og etableringsgebyr.

Mer om ekstrakostnadene

Etableringsgebyr er den første merkostnaden. Det er ment å dekke långivers merkostnader med administrering og vurdering av lånesøknader. Typisk betaler du et sted mellom 500 til 1500 kroner for utstedelsen av et nytt forbrukslån.

Forbrukslånskalkulatoren bør ha et eget felt, kun for etableringsgebyr. Det har en viktig innvirkning på totalkostnaden, særlig for mindre lån.

Andre merkostnader inkluderer termingebyret som er ment å dekke løpende vedlikeholdskostnader. Med andre ord er det en administrasjonskostnad for å holde forbrukslånet ved like over tid.

Eksempel på rente og totalkostnad

Ved bruk av en forbrukslånskalkulator kan du forvente å se et såkalt “representativt kostnadseksempel”. Eksempelet er lovpålagt og skal inkluderes i all markedsføring eller promotering av forbrukslån.

Eksempelet skal vise total nedbetalingstid, effektiv rente, total kostnad, lånebeløp og total nedbetalingssum. Det skal vise de gjennomsnittlige vilkårene en bruker betaler for å ta opp et forbrukslån i banken det gjelder.

Verdt å vite om kalkulering av kostnader ved forbrukslån

En forbrukslånskalkulator vil vise deg et nøyaktig anslag, men kun basert på de parametre du selv legger inn.

Derimot kan det være vidt forskjellige vilkår som tilbys når du søker hos ulike banker og lånemeglere.

Derfor anbefales det å kalkulere forbrukslån med ulike rentesatser, nedbetalingstid og etableringsgebyr på forhånd, så du har en viss oversikt over hva du kan forvente å måtte betale.

Vanlige spørsmål om kalkulering av forbrukslån

Vurderer du å inngå en låneavtale? Sett deg godt inn i avtalen din og nedbetalingene du binder deg opp til før du låner.

En lånekalkulator for forbrukslån (inkludert den vi tilbyr) vil la deg legge inn opptil 15 års nedbetalingstid. Reglene i Norge sier at du kan få innvilget opptil 15 års nedbetalingstid, såfremt hensikten er å nedbetale eksisterende gjeld med tilsvarende vilkår. Nye forbrukslån kan tilbys med maks 5 års nedbetalingstid, noe du må inkludere i kalkuleringen.

Når du kalkulerer kostnaden for et forbrukslån kan du legge inn et termingebyr på 50 kroner og et etableringsgebyr på 1 000 kroner, som et realistisk anslag. Vi anbefaler også Finansportalen.no sitt verktøy for de som vil se vilkår for individuelle banker.

Nominell rente tilsvarer den isolerte renten du må betale til banken. Den inneholder dermed ikke ekstra gebyr som kreves av långiver. Derfor er det viktig å utelukkende forholde seg til den effektive renten når du bruker en lånekalkulator for forbrukslån.

Det er kun banken som kan gi et endelig svar på rentenivået som kreves for et forbrukslån. De gjør en kredittsjekk av den som søker og regner ut rentenivået basert på en rekke ulike faktorer.

Per 2024 er det maksimale beløpet du kan få i forbrukslån 600 000 kroner. Det er relativt vanskelig å få innvilget en så stor sum. I tillegg er det kun mulig å betale tilbake lånet over 5 år, med mindre du skal refinansiere eksisterende gjeld med en tilbakebetalingstid som overskrider 5-års grensen.

Om du tar opp et forbrukslån på 100 000 kroner med 15 prosent effektiv rente og 5 års nedbetalingstid vil det koste deg totalt 42 106 kroner, som betyr at du må betale tilbake 142 106 kroner. Forbrukslånet er kalkulert som et annuitetslån. Nominell rente er satt til 13,58 prosent med et etableringsgebyr på 500 kroner, termingebyr på 40 kroner og 12 terminer per år.

Vår forbrukslånskalkulator er gratis å bruke. Den gir deg en god pekepinn på hva du må betale, før du søker om lånet. Ved å kalkulere ulike kostnader basert på nedbetalingstid, lånebeløp, rente og gebyrer er du bedre forberedt i møte med banken.

Nei, vi tilbyr ikke forbrukslån direkte. Lånekalkulator1.no tilbyr kun praktiske verktøy som lar deg estimere renten på ulike lån. Derimot har vi partnersider som du kan besøke, inkludert lånemeglere som hjelper deg sende inn søknaden til flere banker samtidig. Da slipper du å fylle ut et større antall individuelle søknader.